RM a RRV SVF

Zasadnutia RM SVF Zápisnica_RM_SVF_2.3.2021Stiahnuť Zapisnica_RM_SVF_4.5.2021Stiahnuť Zasadnutia RRV SVF Zápis RRV 22.11.2021_doplnenéStiahnuť Zápis RRV 13.12.2021_doplnenéStiahnuť Príloha k zápisnici – usporiadatelia fin. turnajovStiahnuť Zapisnica_RM_25_1_2022Stiahnuť

Zasadnutia VV ObV Východ SVF

2020_12_11-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť 2021_03_30-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť 2021_05_19-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť 2021_06_25-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť 2021_09_17-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť 2021_12_01-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť 2021_12_21-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť 2022_04_21-ObV_Vychod_SVF-Zasadnutie_VV-ZápisnicaStiahnuť

Konferencie SVF a ObV Východ SVF

Pracovná Konferencia ObV Východ SVF – 17.6.2022 2022_06_17-ObV_Východ_SVF-Pracovná_konferencia-ZápisnicaStiahnuť 2022_06_17-ObV_Východ_SVF-Správa o činnosti ObV Východ SVF 2021-22Stiahnuť Volebná Konferencia ObV Východ SVF – 25.6.2020 Zápisnica z volebnej Konferencie ObV V SVFStiahnuť Správa mandátovej komisie ObV V SVFStiahnuť Správa návrhovej komisie ObV V SVFStiahnuť Správa o činnosti a hospodárení ObV V SVFStiahnuť Správa volebnej komisie a uznesenie ObV V SVFStiahnuť Konferencia SVF – 15.9.2020 Zápis z XV. Konferencie v PPStiahnuť Konferencia ObV Východ SVF – 11.9.2020 Zapisnica z konferencie ObV V SVF11.9.2020Stiahnuť Uznesenie z konferencie ObV V SVF V 2020.Stiahnuť Ocenenia ObV V SFV Východ 2020.Stiahnuť Fotografie z konferencie

US 2 – 7.9.2020 – prílohy

2020 SVF COVID-19 OPATRENIA A ODPORÚČANIA 2020-09-07Stiahnuť Adresár družstiev 2020-2021Stiahnuť adresar_rozhodcov-02_09_2020Stiahnuť pokyny_pre_hlasatelaStiahnuť Protokol EX 20-21Stiahnuť Protokol 1.liga 20-21Stiahnuť Protokol_liga_16_minut COVID 2020-09-07Stiahnuť Žiadosť o zmenu v organizácii stretnutíStiahnuť