VK Slávia TU Košice

predseda klubu a štatutárny zástupca: Mgr. Želmíra Ištvanovátel. kontakt: +421 903 720 816štatutárny zástupca: Ing. Peter Šterbáktel. kontakt: +421 917 865 021štatutárny zástupca: Zuzana Medveďovátel. kontakt: +421 908 821 479vkslaviatuke.sk