Špecializovaná časť školenia trénerov 1. stupňa

TMK SVF usporiada 24. – 26. 6. špecializovanú časť školenia trénerov 1. stupňa. Automaticky sú už prihlásení absolventi všeobecnej časti. K dispozícii je ešte 5 miest pre tých, ktorí všeobecnú časť neabsolvovali.

Miesto konania: Bratislava, FTVŠ UK, arm. gen. L. Svobodu 9
Poplatok za školenie: 130 EUR – zaplaťte do začiatku školenia na účet SVF (IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112) s poznámkou: Meno, školenie trénerov 1 špecializácia
Prihlásiť sa môžete na mail: vladimir.pridal@uniba.sk

So sebou si treba priniesť výstroj a obuv do haly.
Ubytovanie a strava je na vlastné náklady.

Vladimír Přidal – predseda TMK SVF

Dátum

jún 24 - 26 2022
Expired!