Dočasné pozastavenie súťaží

Pekný deň prajem.

    Vzhľadom k vývoju pandemickej situácie na Slovensku, rešpektujúc pritom aktuálne prijaté rozhodnutia zo strany štátnych autorít zo dňa 28.9.2020, vydáva SK SVF nasledovné rozhodnutie.
Nakoľko ide o mimoriadnu situáciu, v súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu, SK SVF dočasne pozastavuje výkon súťaží SVF na všetkých úrovniach. Tento stav platí až do odvolania, ktoré je podmienené zmenou rozhodnutí o zákaze výkonu hromadných podujatí, vrátane športových, zo strany štátnych autorít k veci príslušných.

   Je pravdepodobné, že súťaže nebudú môcť prebehnúť v pôvodne plánovaných formátoch. Ďalší priebeh súťaží bude závisieť od dĺžky obmedzení, po dobu ktorých nebude možné hrať súťaže. V nadväznosti na to budú jednotlivé riadiace zložky súťaží v oblastiach i celoplošne pripravovať náhradné riešenia, ktoré budú s klubmi v dotknutej súťaži komunikovať.
Podľa aktuálne známych rozhodnutí je zatiaľ povolené v halách trénovať pri dodržaní hygienických opatrení. Upozorňujeme však, že aj tu je potrebné rešpektovať nariadenia regionálnych autorít, ktoré majú kompetenciu rozhodnúť inak.

Nakoľko situácia sa neustále vyvíja, budeme sledovať jej aktuálny vývoj a tiež novo vydávané opatrenia a rozhodnutia ústredného krízového štábu a priebežne Vás budeme informovať o ďalších postupoch. Zároveň budeme podnikať dostupné kroky k tomu, aby súčasné opatrenia boli čo najskôr zmiernené, minimálne na úroveň povoliť odohrať stretnutia dočasne aspoň bez účasti divákov pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. To jednak cez médiá a jednak u štátnych autorít.

Toto rozhodnutie podlieha schváleniu opatrení Ústredného krízového štábu Vládou SR, ktorá má v tejto veci zasadnutie v stredu, 30.9.2020. V takom prípade nadobudne pozastavenie výkonu súťaží SVF účinnosť od 1.10.2020.

S pozdravom

Ľubo Stražay
súťažný riaditeľ SVF

Dátum

okt 01 2020
Expired!