Konečný termín doplňovania do súpisiek – 28.2.2023

Chcel by som Vám dať do pozornosti konečný termín na doplňovanie do súpisiek pre prvoligové a mládežnícke súťaže, ktorým je pre súťažný ročník 2022/23 utorok 28. 2. 2023.

Pri doplňovaní súpisky sa postupuje ako pri zadaní súpisky cez klubového manažéra ISSV, ktorý do uvedeného termínu zadá doplnenie hráča.

V prípade, že hráč/hráčka prestúpi do zahraničia, musí byť zo súpisky vyradený/-á. Jeho/jej zaradenie je možné iba vtedy, ak sa mu/jej zahraničný transfer skončí do stanoveného termínu doplňovania súpisiek (28. 2. 2023) a družstvo do tohto dátumu požiada o jeho/jej zaradenie do súpisky

​Po stanovenom konečnom termíne na doplňovanie do súpisiek je možné doplniť na súpisku iba:
– hráča/hráčku, ktorý/-á bol/-a kmeňovým hráčom klubu k 28. 2. 2023,
– hráča/hráčku, ktorý/-á je prvo-registrovaný/-á (nie cudzinec/cudzinka),
​- hráča/hráčku o ktorého/jej uvoľnenie na finálovú časť M SR požiada materský klub, ktorý ho/ju dodal do SŠŠ Trenčín alebo SŠŠ Nitra a SŠŠ Trenčín alebo SŠŠ Nitra ho/ju uvoľní. V takom prípade je hráč/hráčka povinný/á odohrať finálovú časť M SR za materský klub,
– hráča SŠŠ Trenčín v súlade s bodom 1.17.1 Vykonávacích pokynov najneskôr do 3.5.2023.


​Filip Moravčík
Manažér súťaží a sociálnych sietí SVF / Competitions and social media manager SVF

Dátum

feb 28 2023
Expired!