Konferencia ObV Východ SVF a porada ved. družstiev

Časový harmonogram:
15.30 Porada vedúcich družstiev dievčenskej a chlapčenskej zložky
16.30 Konferencia

Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Schválenie programu rokovania konferencie, návrh zapisovateľa a mandátovej a návrhovej
komisie
3. Správa o stave, výsledkoch súťaží a hospodárení ObV SVF za obdobie od
ostatnej konferencie.
4. Ocenenie funkcionárov pri životných jubileách.
5. Príprava súťažného ročníka 2020/2021 – schválenie jednotlivých súťaží
6. Rôzne
7. Návrh uznesenia, ukončenie rokovania, záver.

Dátum

sep 11 2020
Expired!

Čas

15:30

Miesto

Sídlo ObV Východ SVF
Smetanova 2, Prešov