Návrh systému M SR mládeže

Dňa 20.12.2022 sa konalo prvé stretnutie pracovnej skupiny, ktorej cieľom je navrhnúť komplexnú smernicu pre postup družstiev na M SR mládeže. Boli odprezentované dva návrhy, ku ktorým sa má vyjadriť každá oblasť.

Prosím Vás o zaslanie Vašich pripomienok alebo návrhov k návrhom smerníc priloženým v ÚS č.18 do 10.2.2023 a to podľa pokynov v ÚS č.18.

Dátum

feb 10 2023
Expired!