Porada vedúcich družstiev klubov ObV Východ SVF

ObV Východ SVF Vás pozýva na poradou vedúcich družstiev dňa 23. septembra 2022 o 16:00 hod. (piatok) v sídle Oblasti Východ SVF v priestoroch Súkromnej strednej športovej školy ELBA
Smetanova 2, Prešov.

Časový harmonogram:
16:00 Porada vedúcich družstiev chlapčenskej zložky
16:20 Ocenenie funkcionárov pri životných jubileách
16:45 Porada vedúcich družstiev dievčenskej zložky

Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Príprava súťažného ročníka 2022/2023 – schválenie súťaží chlapčenskej zložky
3. Ocenenie funkcionárov pri životných jubileách.
4. Príprava súťažného ročníka 2022/2023 – schválenie súťaží dievčenskej zložky
5. Rôzne
6. Ukončenie rokovania, záver.

Dátum

sep 23 2022
Expired!

Čas

16:00