Pracovná Konferencia ObV Východ SVF

ObV Východ SVF Vás pozýva na pracovnú Konferenciu SVF Oblasti Východ, ktorá sa uskutoční 14.6.2022 o 16.30 hod. online.

Program:
1. Otvorenie rokovania.
2. Schválenie programu rokovania konferencie
3. Správa o stave a  výsledkoch súťaží ObV Východ SVF za súťažný ročník 2023/2024
4. Správa o činnosti a hospodárení ObV Východ SVF za súťažný ročník 2023/2024
5. Diskusia
6. Ukončenie rokovania, záver.

Dátum

jún 14 2024
Expired!

Čas

16:30 - 17:30
Kategória