Školenia zapisovateľov – zápis I. triedy (papierový A3) – online

V prípade záujemcov o školenie zapisovateľov je potrebné uskutočniť nasledovný postup:
• Odoslať e-mail na adresu: d.lisa@chello.sk
• Termín: najneskôr do 10. 9. 2022
• V e-mailovej správe uviesť nasledovné údaje:
o meno a priezvisko zapisovateľa
o dátum narodenia
o mobilný kontakt
o e-mailový kontakt
o príslušnosť ku klubu
Kontaktná osoba: p. Danica Viktoríni Lisá (d.lisa@chello.sk, 0905 263 888)

Dátum

sep 24 2022
Expired!

Čas

14:00