Školenie pre nových štatistikov

Bude uskutočnené v prípade reálneho záujmu – predpoklad realizácie v prvej polovici mesiaca september.

V prípade záujemcov o školenie štatistikov je potrebné uskutočniť nasledovný postup:

Odoslať e-mail na adresu: bruch@svf.sk

Termín: najneskôr do 31. 8. 2023

V e-mailovej správe uviesť nasledovné údaje:

meno a priezvisko

dátum narodenia

mobilný kontakt

e-mailový kontakt

príslušnosť ku klubu

 

Kontaktná osoba: p. Daniel Bruch (bruch@svf.sk, 0917 117 581)

Dátum

aug 31 2023
Expired!
Kategória