Školenie trénerov 1. stupňa

Trénerská akadémia pri FTVŠ UK v Bratislave vypisuje termín všeobecnej časti školenia trénerov 1. stupňa na 25. – 27. marca 2022. Školenie bude prebiehať dištančne (on-line).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 6. marca na mail: vladimir.pridal@uniba.sk

Uveďte svoj kontaktný e-mail a mobil hlavne z dôvodov bezproblémového pripojenia počas dištančného vzdelávania.

Poplatok je 60 EUR, ktorý treba uhradiť na účet SVF (IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112) s uvedením: „meno a priezvisko – všeobecná časť školenia 1“.

Vladimír Přidal – predseda TMK SVF

http://www.svf.sk/sk/archiv-sprav/detail-spravy/_vseob-cast-skolenia-trener

Dátum

mar 25 - 27 2022
Expired!