Školenie trénerov I. stupňa – špeciálna časť 1.časť

Elektronická prihláška: https://forms.gle/LKcFbizAT5PYVkSZ9
Uzávierka prijímania prihlášok: 27. 05. 2024 do 14:00
Potvrdenie konania/zrušenia školenia: 27. 05. 2024
Poplatok uhradiť v termíne: 27. 05. – 30. 05. 2024

Účastnícky poplatok: 230 €/ účastník
Úhrada poplatku: na účet – IBAN: SK 93 8180 0000 0070 0006 6554
Variabilný symbol: 1101070
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno a priezvisko

Miesto konania: Fakulta športu PU v Prešove, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov (miestnosť bude upresnená)

Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)
Strava: individuálne (v dosahu miesta školenia je bufet a reštauračné zariadenia)

Dátum

jún 01 - 02 2024
Expired!
Kategória