Školenie trénerov I. stupňa – špeciálna časť

Miesto konania: FTVŠ UK v Bratislave, Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 9, Bratislava, ŠH FEI STU Bratislava, Ilkovičova 3, Bratislava
Elektronická prihláška: https://forms.gle/jJcKD8k9PvdWBVEw6
Účastnícky poplatok: je vo výške 160,-€
Úhrada poplatku: na účet – IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112
Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)
Stravovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)
Uzávierka prijímania prihlášok: 23.02.2024
Poplatok uhradiť v termíne: 23.02.2024

Dátum

mar 01 - 03 2024
Expired!

Čas

13:00 - 16:00
Kategória