Školenie trénerov I. stupňa – všeobecná časť

Školenie I. kvalifikačného stupňa – Všeobecná časť je naplánované na Fakulte športu PU v Prešove v termíne 25. – 26. 11.2023 (piatok a sobota). Všetky Informácie, ako aj prihlasovací formulár sú zverejnené na webovom sídle Fakulty športu PU v Prešove: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar 

Zodpovednou osobou je Mgr. Pavol Čech, PhD., koordinátor vzdelávania odborníkov v športe – pavol.cech@unipo.sk

Poplatok za účasť na školení všeobecnej časti je vo výške 80,-EUR, a je potrebné ho uhradiť pred nástupom na školenie.

S pozdravom,
Jozef Mihalco
administrátor TA SVF

Dátum

nov 25 - 26 2023
Expired!
Kategória