Školenie trénerov I. stupňa – všeobecná časť

Školenie trénerov I. stupňa – všeobecná časť sa uskutoční v dňoch 8.12. – 10.12.2023. Školenie bude realizované prezenčne na FTVŠ UK v Bratislave. Záujemcovia o školenie I. stupňa – všeobecná časť musia poslať písomnú prihlášku na mail: vzdelavanie@svf.sk a to najneskôr do 30.11.2023.

Poplatok za účasť na školení všeobecnej časti je vo výške 80,-EUR, a je potrebné ho uhradiť pred nástupom na školenie.

S pozdravom,
Jozef Mihalco
administrátor TA SVF

Dátum

dec 08 - 10 2023
Expired!
Kategória