ŠKOLENIE ZAPISOVATEĽOV PRE ELEKTRONICKÝ ZÁPIS

Nedeľa 19.09.2021 od 09:30 hod
Online – aplikácia Microsoft Teams

Podmienky účasti:
• počítač s kamerou, mikrofónom, internetovým pripojením, externý USB kľúč
• nainštalovaná aplikácia elektronického zápisu E-scoresheet vrátane dokumentov
(linka na inštaláciu: http://www.svf.sk/sk/sutaze/e-zapis-a-challenge v tom: www.dataproject.com/svf)
• vek minimálne 15 rokov
• minimálne 1 sezóna aktívnej skúsenosti s písaním medzinárodného volejbalového zápisu
• členský preukaz SVF
• poplatok za školenie: 20,00 EUR / účastník (cena pri min. počte 5 osôb)
• prihlásenie do 12.09.2021 23:59 hod. mailom na d.lisa@chello.sk s informáciou:
o Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia
o Mobil, mail
o Číslo licencie I. triedy – papierový zápis

Na základe prihlásenia bude záujemcom zaslaný mail s podrobnými informáciami k úhrade a ďalšími podkladmi, nevyhnutnými k školeniu.

Dátum

sep 19 2021
Expired!

Čas

9:30