ŠKOLENIE ZAPISOVATEĽOV PRE PAPIEROVÝ ZÁPIS

Sobota 18.09.2021 od 09:30 hod
Online – aplikácia Microsoft Teams

Podmienky účasti:
• technické zabezpečenie: počítač s kamerou, mikrofónom, internetovým pripojením
• vek minimálne 15 rokov
• poplatok za školenie: 10,00 EUR / účastník (cena pri min. počte 5 osôb)
• prihlásenie do 12.09.2021 23:59 hod. mailom na d.lisa@chello.sk s informáciou:
Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia
Mobil, mail

Na základe prihlásenia bude záujemcom zaslaný mail s podrobnými informáciami k úhrade a ďalšími podkladmi, nevyhnutnými k školeniu.

Dátum

sep 18 2021
Expired!

Čas

9:30