M SR 2021-2022

Sumárny prehľad jednotlivých semifinálových a finálových turnajov M-SR mládeže je možné nájsť na webovej stránke SVF v časti Kalendár.

Pre finálové turnaje M-SR mládeže je potrebné, aby kluboví manažéri družstiev, ktoré postúpili na finálové turnaje, zrealizovali dva kroky:

  1. Prihlásili družstvo do príslušnej „súťaže“, resp. príslušného finálového turnaja M-SR (súťaž vždy začína označením M-SR, napr. finálový turnaj M-SR starších žiakov má názov: M-SR starší žiaci 2021/2022, finálový turnaj mladších žiačok 6-kový volejbal má názov: M-SR mladšie žiačky 6-ky 2021/2022 a pod.) – návod na prihlásenie družstva nájdete TU
  2. Následne vytvorili pre družstvo súpisku (zadali hráčov a členov realizačného tímu, ktorí sa zúčastnia finálového turnaja M-SR) – návod na vytvorenie súpisky nájdete TU
  3. Uvedené kroky je potrebné zrealizovať v dostatočnom časovom predstihu. Odporúčame, aby kompetentné osoby v kluboch venovali pozornosť platnosti registračných preukazov jednotlivých hráčov a členov realizačného tímu, aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam tesne pred turnajmi. V prípade, že niektorému jedincovi končí v blízkej dobe platnosť RP, tak je potrebné požiadať o vystavenie nového RP (návod nájdete TU).