Školenie štatistikov

Bude uskutočnené v prípade reálneho záujmu – predpoklad realizácie v mesiaci september
(predbežný termín 17. 9. 2022).

V prípade záujemcov o školenie štatistikov je potrebné uskutočniť nasledovný postup:
• Odoslať e-mail na adresu: bruch@svf.sk
• Termín: najneskôr do 31. 8. 2022
• V e-mailovej správe uviesť nasledovné údaje:
o meno a priezvisko štatistu
o dátum narodenia
o mobilný kontakt
o e-mailový kontakt
o príslušnosť ku klubu
Kontaktná osoba: p. Daniel Bruch (bruch@svf.sk, 0917 117 581)

Dátum

sep 17 2022
Expired!

Čas

Celý deň