O nás

Oblastný výbor Východ Slovenskej volejbalovej federácie
Smetanova 1246/2, 08005 Prešov
IČO 50915240 , DIČ 2120725530
SK06 0900 0000 0005 0049 7973

Predseda ObV Východ SVF
Mgr. Milan KUNDĽA      +421 907 354 049

Členovia VV ObV Východ SVF
súťažná komisia           Mgr. Eduard PETRUF      +421 911 178 341
ekonomická komisia    František TRAMITA        +421 905 562 737
organizačná komisia    Ing. Peter LAKATA          +421 918 306 238
organizačná komisia    Mgr. Martin SOPKO        +421 918 137 833
komisia mládeže           Mgr. Juraj CAHAJLA      +421 908 651 089
trénerská komisia          Mgr. Andrej VOJČÍK       +421 904 996 929

História ObV Východ SVF