O nás

Oblastný výbor Východ Slovenskej volejbalovej federácie
Smetanova 1246/2, 08005 Prešov
IČO 50915240 , DIČ 2120725530
SK06 0900 0000 0005 0049 7973

Predseda ObV Východ SVF
Mgr. Milan KUNDĽA      +421 907 354 049

Komisie a členovia VV ObV Východ SVF
Súťažná komisia
predseda    Mgr. Eduard PETRUF  +421 911 178 341
člen      Mgr. Juraj CAHAJLA  +421 908 651 089
člen      Ing. Peter LAKATA   +421 918 306 238

Disciplinárna komisia
predseda    Mgr. Juraj CAHAJLA  +421 908 651 089
člen      Ing. Peter LAKATA   +421 918 306 238
člen      Mgr. Eduard PETRUF  +421 911 178 341

Organizačná komisia   Mgr. Martin SOPKO  +421 918 137 833
Ekonomická komisia   František TRAMITA  +421 905 562 737
Trénerská komisia    Mgr. Andrej VOJČÍK  +421 904 996 929

História ObV Východ SVF