Školenie trénerov I. stupňa

Trénerská akadémia pri FTVŠ UK v Bratislave plánuje uskutočniť vzdelávacie programy (všeobecná časť školenia) pre získanie kvalifikácie tréner I. až III. kvalifikačného stupňa, ktoré sa uskutočnia prezenčne alebo dištančne (on-line), v závislosti od epidemiologickej situácie:

I. stupeň: 15.10.-17.10.2021
II. stupeň: 1. časť február 2022 a 2.časť apríl 2022
III. stupeň: 1. časť november 2021 a 2. časť február 2022
Priebežný záujemcovia sa môžu prihlásiť od 1.9.2021 na mail: vladimir.pridal@uniba.sk
Treba uviesť na aký kvalifikačný stupeň sa prihlasujete a číslo mobilu (kvôli dištančnému vzdelávaniu).

Dátum

okt 15 - 17 2021
Expired!