Školenie trénerov I.- III. stupňa

Trénerská akadémia pri FTVŠ UK V Bratislave oznamuje, že plánované vzdelávacie programy pre získanie kvalifikácie tréner I. – III. kvalifikačného stupňa sa uskutočnia prezenčne / dištančne (on-line) v termínoch:
• I. stupeň – v termíne: 14. – 16. október 2022, v prípade väčšieho záujmu aj v decembri 2022
• II. stupeň – v termíne: 1. časť v prvej polovici novembra 2022 a 2. časť február 2023
• III. stupeň – v termíne: 1. časť v druhej polovici novembra 2022 a 2. časť február 2023
Záujemcovia o jednotlivé stupne školení zasielajte žiadosti do konca septembra na mail: vladimír.pridal@uniba.sk
Uveďte svoj osobný mail a číslo mobilu.

Dátum

okt 14 - 16 2022
Expired!