Školenie trénerov I. stupňa – všeobecná časť

Miesto konania:  Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave, Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9, 811 02 Bratislava
Začiatok školenia: 12.04.2024 cca o 14:00 hod.
Účastnícky poplatok: je vo výške 80,-€
Úhrada poplatku: na účet – IBAN: SK49 0200 0000 0000 0973 3112
Ubytovanie: individuálne (organizátor nezabezpečuje)
Stravovanie: individuálne
Uzávierka prijímania prihlášok: 02.04.2024
Poplatok uhradiť v termíne: 05.04.2024

Dátum

apr 12 - 14 2024
Expired!

Čas

14:00