Konferencie SVF a ObV Východ SVF

Pracovná Konferencia ObV Východ SVF – 21.6.2023

Pracovná Konferencia ObV Východ SVF – 17.6.2022

Volebná Konferencia ObV Východ SVF – 25.6.2021

Konferencia SVF – 15.9.2020

Konferencia ObV Východ SVF – 11.9.2020

Fotografie z konferencie