VEA BARDEJOV

predseda a štatutárny zástupca klubu: Mgr. Jozef Kurtištel. kontakt: +421 904 645 385podpredseda a štatutárny zástupca klubu: Ing. Ján Pasternáktel. kontakt: +421 907 027 285podpredseda a štatutárny zástupca klubu: Mgr. Marek Jajkotel. kontakt: +421 944 090 900https://www.facebook.com/veabardejov