VK Slávia TU Košice

predseda klubu a štatutárny zástupca: Mgr. Želmíra Ištvanová
tel. kontakt: +421 903 720 816
štatutárny zástupca: Ing. Peter Šterbák
tel. kontakt: +421 917 865 021
štatutárny zástupca: Zuzana Medveďová
tel. kontakt: +421 908 821 479
vkslaviatuke.sk