Úradné správy a oznamy ObV Východ SVF

Úradné správy 2022/2023 ObV_Východ_SVF_ÚS_1_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_2_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_3_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_4_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_5_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_6_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_7_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_8_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_9_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_10_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_11_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_12_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_13_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_14_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚS_15_22-23Stiahnuť Úradné oznamy 2022/2023 ObV_Východ_SVF_ÚO_1_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚO_2_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚO_3_22-23Stiahnuť ObV_Východ_SVF_ÚO_4_22-23Stiahnuť Úradné správy 2021/2022 ObV_Vychod_SVF_US_Archiv_21-22Stiahnuť Úradné oznamy 2021/2022 ObV_Vychod_SVF_UO_Archiv_21-22.zipStiahnuť Úradné správy 2020/2021 ObV_Vychod_SVF_ÚS_Archív_20-21Stiahnuť Úradné oznamy 2020/2021 ObV_Vychod_SVF_ÚO_Archív_20-21Stiahnuť

VEA BARDEJOV

predseda a štatutárny zástupca klubu: Mgr. Jozef Kurtištel. kontakt: +421 904 645 385podpredseda a štatutárny zástupca klubu: Ing. Ján Pasternáktel. kontakt: +421 907 027 285podpredseda a štatutárny zástupca klubu: Mgr. Marek Jajkotel. kontakt: +421 944 090 900https://www.facebook.com/veabardejov

VK Slávia TU Košice

predseda klubu a štatutárny zástupca: Mgr. Želmíra Ištvanovátel. kontakt: +421 903 720 816štatutárny zástupca: Ing. Peter Šterbáktel. kontakt: +421 917 865 021štatutárny zástupca: Zuzana Medveďovátel. kontakt: +421 908 821 479vkslaviatuke.sk